Biorütmid  v1.2 

Esimesed teadaolevad tähelepanekud rütmilistest protsessidest inimeses pärinevad Iisraeli ja Juuda kuninga Saalomoni (970-931 a. e.Kr.) ja arsti Hippokratese (460-377 a. e.Kr.) aegadest.

Süstemaatiliselt hakati biorütme uurima pisut üle 100 aasta eest. Biorütmi avastamine on seotud kahe teadlasega: Viini ülikooli professor dr. Hermann Swoboda (tegi uuringuid 1897-1902) ja Berliini kurgu-ninaarst dr. Wilhelm Fliess, kelle paljud hüpoteesid on heaks kiitnud tuntud arst ja psühholoog Sigmund Freud.

Peale seda on paljud teadlased uurinud biorütme ja selle mõju inimesele, kuid teadusringkond selle kõrvale heitnud kui pseudoteadus.

Kuna see projekt on üsna populaarne, sai sellest loodud API, mida saad soovi korral oma kodulehele lisada. Loe lähemalt

Kui soovid pildi oma arvutisse salvestada, siis tee pildil parem hiireklikk ja vali käsk "Salvesta pilt kui..." ("Save image As...")

Palun sisesta oma sünnipäev:

Lühike kirjeldus:

  • diagramm kujutab kolme põhilist (füüs., emots. ja intell.) ja kahte täiendavat rütmi;
  • vasakul pool on kujutatud siinuse väärtused (-1 … 1) ja paremal pool vastavad rütmide väärtused protsentides (0 … 100);
  • tulbad kujutavad endast kolme põhilise rütmi koondväärtusi, kusjuures ülevaatlikkuse eesmärgil on tulpade kõrgused vähendatud poole võrra (näit. 100% korral on tulba kõrgus 75%-jooneni ja 0% korral 25%-jooneni);
  • tärnid tähistavad kriitilisi päevi, kusjuures ei kajastu, mitu rütmi selles on;
  • rütmide tähistuste järel on valitud päeva (tähistatud sinakashalliga) väärtused protsentides ning vanuse järel on kolme põhirütmi koondväärtus.

Copyright © 2009-2013, 2014-2016, 2016-2024 Jüri Kormik. Kõik õigused kaitstud.